scharrelacademie

Scharrelen is een luchtige, tastende manier om ruimte te maken voor het onverwachte, onbepaalde en om zekerheden en (te hoge) verwachtingen los te laten. Scharrelen is ook het nieuwe stilstaan, bij het alledaagse, mooie en kleine.
Werp een frisse blik op de doelen en verplichtingen en toets ze op hun waarde. Kortom: ga scharrelen! En...iedereen kan het.

Meer weten? Klik op de maiskorrels. Met ons meescharrelen door een ei te leggen? Neem de ladder, klik op het hok en ga naar het nest.
naar boven...
naar beneden...